Kampania przeciw homofobii

Campaign Against Homophobia

KPH-logo-EN

The Campaign Against Homophobia (KPH) is a nationwide public-benefit nongovernmental organization with non-profit status working for the equal rights of lesbian, gay, bisexual and transgender people. We were established in 2001.

We conduct a wide range of activities in order to increase tolerance and acceptance while tackling stereotypes and prejudices including:

  • Empowering members of the LGBT community
  • Research and report writing
  • Social awareness campaigns and education
  • Combating sexism and working towards gender equality
Campaign posters by kph – Campaign Against Homophobia, Poland

Campaign posters by kph – Campaign Against Homophobia, Poland

KPH specializes in organizing large social awareness and educational campaigns aiming at integrating LGBT people into society. We have also trained and educated students, teachers, social workers, lawyers, police, parents and others. We offer psychological and legal help to victims of homophobia. We are very active in lobbying for equal right on the national level as well as internationally.

KPH has been part of many international initiatives and networks working on LGBT issues. We have participated in many youth exchanges, NGO platforms and social campaigns across Europe and beyond. We continue to look for further opportunities to cooperate and learn from other organizations as well as lend our know-how. KPH is particularly interested in working with countries East of Poland.

Project outcome – Core figures

3 participating local organisations or groups
8 multipliers trained at European Trainings
95 16- to 22-year-old participants at youth workshops
240 peers informed through youth campaigns
2 cross-sector network meetings and Round Tables organised

(February 1st, 2015)

Further information and links

 

– –

Kampania przeciw homofobii

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ogólnopolską organizacją pożytku publicznego. Od 2001 roku przeciwdziałamy dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób trans (LGBT).

Zajmujemy się kształtowaniem postaw tolerancji i przełamywaniem uprzedzeń i stereotypów wobec osób bi- i homoseksualnych; kształtowaniem pozytywnej tożsamości osób bi- homoseksualnych, edukacją, działalnością naukowo-badawczą, integracją społeczną, działaniami na rzecz kobiet i przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć.

KPH specjalizuje się w organizacji dużych akcji edukacyjnych i społecznych – prezentujących osoby homoseksualne w pozytywnym świetle. Nasze działania edukacyjne skierowane do konkretnych grup społecznych. Do tej pory przeprowadziliśmy szkolenia uwrażliwiające na problemy gejów i lesbijek dla nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, studentów wielu kierunków humanistycznych, prawników i policjantów.

Organizujemy pomoc prawną i psychologiczną dla ofiar homofobii. Jesteśmy zaangażowani w lobbing na rzecz poszanowania praw gejów i lesbijek na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jesteśmy członkiem najważniejszych organizacji parasolowych zrzeszających organizacje działające na rzecz osób LGBT – ILGA-Europe i IGLYO.

KPH wciąż szuka nowych dróg dotarcia do polskiego i europejskiego społeczeństwa tak, aby zwiększać tolerancję i inkluzję społeczną gejów i lesbijek. Wolontariusze i aktywiści Kampanii Przeciw Homofobii są znani ze swojej ogromnej motywacji, zaangażowania, poświęcenia, uporu i konsekwencji, jeśli chodzi o pracę dotyczącą włączania osób bi- i homoseksualnych do społeczeństwa oraz promowania tolerancji i postaw wolnych od uprzedzeń.