NOC*NSF

Netherlands Olympic Committee * Netherlands Sports Confederation

logo_NOC-NSF

The NOC*NSF is an umbrella organisation for all the sports in the Netherlands. It has 76 associated sport ­federations; they represent about 25.000 sport clubs with 4,8 million organised athletes. Sport inspires and connects people, it plays an important role for society.

NOC*NSF supports, coordinates, and represents the interests of the associated sport federations. Our ­ambition is to increase the sport participation to 75% of the Dutch population and bring the Netherlands into the top 10 sport countries of the world.

Workshop participants at Victoria Boys football club, February 2014, Apeldoorn, The Netherlands. Photo: NOC*NSF

Workshop participants at Victoria Boys football club, February 2014, Apeldoorn, The Netherlands. Photo: NOC*NSF

Project outcome – Core figures

3 participating local organisations or groups
8 multipliers trained at European Trainings
65 16- to 22-year-old participants at youth workshops
410 peers informed through youth campaigns
2 cross-sector network meetings and Round Tables organised

(February 1st, 2015)

Further information and links

 

– –

Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie

Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De negentig aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen ongeveer 25.000 verenigingen met in totaal ruim 4,8 miljoen georganiseerde sporters.

Sport inspireert en sport verbindt. Sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en ieder individu.

Vanuit deze kracht van sport wil NOC*NSF als Nationaal Olympisch Comité en als dé Nederlandse belangenorganisatie van de georganiseerde sport, de sport in Nederland op Olympisch niveau brengen. NOC*NSF is daarmee de federatie van sportbonden die samen staan voor een open, gezonde, aantrekkelijke, pluriforme en verantwoordelijke sportbranche, die toegankelijk is voor iedere Nederlander.

NOC*NSF realiseert haar doelstellingen door gerichte ondersteuning, onderlinge samenwerking en belangenbehartiging van de aangesloten sportbonden. NOC*NSF zorgt voor de uitzending van topteams naar Olympische en Paralympische (Jeugd)Spelen en voor een ambitieus topsportprogramma. NOC*NSF draagt als expertisecentrum bij aan de kwaliteit van de sport en vertegenwoordigt de Nederlandse sport nationaal en internationaal in diverse samenwerkingsrelaties.

Het is de ambitie van NOC*NSF om samen met de sportbonden de sportparticipatie in Nederland te vergroten naar 75 procent en Nederland in de top 10 van topsportlanden in de wereld te brengen. Dat wordt onder meer gerealiseerd door het vergroten van de fondsen voor de sport, een goede koepelorganisatie te zijn en te behoren bij de beste NOC’s en NPC’s (Paralympisch) in de wereld.

Sport respects your rights

Sport respects your rights is een Europees project waar de Europese Commissie subsidie aan toegekend heeft vanuit het Daphne III programma 2011/2012. Dit project heeft tot doel om jongeren in de sport tussen de 16 en 22 jaar in staat te stellen op te komen tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld.

Door het ontwikkelen van een campagne, die vanuit de jongeren is ontstaan, wordt bewustwording en kennis gecreëerd binnen de doelgroep over het onderwerp.

Sport omgevingen kennen intense emotionele, lichamelijke en sociale interacties tussen homogene en heterogene groepen mensen. Om deze reden zijn vooral kinderen en de jeugd een kwetsbare groep om blootgesteld te worden aan seksueel geweld, discriminatie en mishandeling. In elke sport op elk niveau kan dit voorkomen. De Europese jeugd kunnen in dit project unieke social agents zijn voor een sociale verandering op het bestrijden van seksueel misbruik.

Op het gebied van grens overschrijdend gedrag, waar SI onder valt, is in Nederland al veel beleid en lopen er verschillende campagnes. Binnen het project Veilig Sportklimaat is de bewustwording en communicatie al sterk verankerd. Door deelname aan dit project zijn er extra middelen beschikbaar om deze boodschap kracht bij te zetten. Daarnaast mist er in het huidige beleid het laatste stapje om op dit gebied nog meer te bereiken. De jongeren kunnen hierin een belangrijke rol gaan spelen.

Nadat in mei 2013 de Kick-Off is geweest met alle partnerorganisaties, gaat Sport respects your rights in de herfst van 2013 echt van start tijdens twee trainingen van elk 5 dagen. Tijdens deze trainingen zijn alle 22 deelnemende Europese sportverenigingen en sportverbanden aanwezig om meer inzicht in het onderwerp en het project te krijgen. Vervolgens kunnen ze dit een vervolg geven in hun eigen land door het geven van workshops aan de jongeren en door het ontwikkelen van een campagne om seksuele intimidatie en seksueel geweld in sport tegen te gaan.

In de herfst van 2014 zullen alle deelnemende sportverenigingen en sportverbanden weer bij elkaar komen om elkaar te laten zien wat voor campagnes er ontwikkeld zijn. Om het project af te sluiten zal er begin 2015 nog een Europese eindconferentie gehouden worden.

Feitjes over Sport respects your rights

Europese coördinator en aandrager van het project

 • Sportunion Österreich

Ondersteuningsorganisaties

 • Duitse Sporthochschule Köln, Instituut voor Sportsociologie
 • European Non-Governmental Sports Organisation Youth (ENGSO Youth)

Partnerorganisaties

 • Sportunion Österreich (AT)
 • Österreichischer Leichtathletikverband (AT)
 • Campaign Against Homophobia (PL)
 • Deutsche Jugendkraft/ DJK (DE)
 • Deutsche Sportjugend (DE)
 • Edge Hill University (UK)
 • Italian Aerobic and Fitness Federation (IT)
 • Sportverband DJK (DE)

Duur van het project

 • Mei 2013 tot maart 2015

Deelnemende sportverenigingen vanuit Nederland

 • Voetbalvereniging Victoria Boys uit Apeldoorn
 • Zwemvereniging VZC E&P uit Veenendaal
 • Gymnastiekvereniging Swentibold uit Sittard

Contact

Bezoekadres:
Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem
Telefoon: 026-4834400

Postadres:
Postbus 302, 6800 AH Arnhem

Contactpersoon: Cécile Veldman
E-mail: cecile.veldman@knzb.nl
Telefoon: 030-7513217

www.nocnsf.nl

Voor meer informatie

http://www.nocnsf.nl/nocnsf.nl/olympische-droom/sport-en-maatschappij/seksuele-intimidatie/seksuele-intimidatie

Hulplijn: 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut)